Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/10/TZ/A7/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2019-05-19
AZP/261/D/41/TZ/CBI PLUS/11/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń idostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-09-23
AZP/261/D/40/TZ/CBI PLUS/10/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń idostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-09-19
AZP/261/D/33/TZ/CBI PLUS/8/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części. dostawy 2019-08-20
AZP/261/D/59/TZ/A18/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 części dostawy 2019-10-30
AZP/261/D/32/TZ/CBI PLUS/7/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 części. dostawy nowy termin 2019-08-14; stary termin 2019-08-07
AZP.25.1.85.2020 dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2021 roku, dostawa baz ClinicalKey oraz UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 części dostawy 2020-12-18
AZP/261/D/63/TZ-231/4/5/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych z podziałem na 22 części. dostawy 2019-11-12
AZP.25.1.66.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 10 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-10-14
AZP.25.1.42.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-08-04

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia