Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.D.4.AI.P.1.2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowym dostawy 2020-07-28 nowy termin; 2020-07-20 stary termin; 2020-07-03 stary termin; 2020-06-19 stary termin; 2020-06-02 stary termin
AZP.25.D.6.TZ.220.1.2020.8.1 Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2020-02-18
AZP/261/D/10/TZ/A7/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2019-05-19
AZP/261/D/11/TZ/A8/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - z podziałem na 4 części dostawy 2019-04-30
AZP/261/D/12/TZ/A10/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2019-05-10
AZP/261/D/13/TZ/A9/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2019-05-16
AZP/261/D/14/TZ-231/4/3/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, kolumn chromatograficznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego z podziałem na 12 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-04-19
AZP/261/D/15/TIN.213.PB.16.2019 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego i medycznego do jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części dostawy 2019-04-29
AZP/261/D/17/TZ/A11/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-05-28
AZP/261/D/19/TZ-231/0/41/3/2019 dostawa odczynników laboratoryjnych, eksykatora próżniowego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2019-06-26

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne