Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/43/AI/P/3/2018 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z podziałem na 2 części dostawy 2018-07-24
AZP/261/D/43/TIN/USK/ZP/112/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego oraz walizek reanimacyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-21 - nowy termin, 2017-08-04 - stary termin
AZP/261/D/44/TIN/USK/ZP/113/2017 Dostawa asortymentu do przewożenia materiału skażonego do Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, w podziale na trzy części. dostawy 2017-08-07
AZP/261/D/44/TKE/073/10/1/2018 Dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną systemu dezynfekcji wody. dostawy 2018-06-26
AZP/261/D/45/AI/CSM12/2017 Dostawa i instalacja sprzętu multimedialnego i serwera na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych w Białymstoku, z podziałem na 3 części dostawy 2017-08-18
AZP/261/D/45/TZ/A9/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2018-07-26
AZP/261/D/46/TIN/USK/ZP/137/2018 Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia meblowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 5 części. dostawy 2018-09-07 nowy termin, 2018-08-23 stary termin, stary termin 2018-08-09
AZP/261/D/47/TIN/USK/ZP/90/2016 Dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziewięć części. dostawy 2016-08-05 - nowy termin, stary termin - 2016-07-18
AZP/261/D/47/TZ-231/0/41/7/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, kolumn, maty dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2018-08-24
AZP/261/D/48/TZ/CSM2/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 4 części dostawy 2018-08-14, nowy termin 2018-08-24

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne