Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.59.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na pięć części. dostawy 2020-09-10
AZP.25.1.60.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-09-28
AZP.25.1.61.2020 Dostawa materiałów stomatologicznych, ceramiki stomatologicznej, drobnego sprzętu stomatologicznego, materiałów protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części. dostawy 2020-09-01
AZP.25.1.62.2020 Dostawa zautomatyzowanego systemu biobankowania do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2020-12-15
AZP.25.1.64.2020 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2020-10-15
AZP.25.1.65.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2020-10-22
AZP.25.1.66.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 10 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-10-14
AZP.25.1.67.2020 DOSTAWA JEDNOLITEJ PLATFORMY APLIKACYJNO-TECHNOLOGICZNEJ (JPAT) DLA POTRZEB UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU dostawy nowy termin - 2020-11-06; stary termin - 2020-11-03
AZP.25.1.68.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-11-16
AZP.25.1.69.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2020-11-10

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia