Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/33/TZ/CBI PLUS/8/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części. dostawy 2019-08-20
AZP/261/D/32/TZ/CBI PLUS/7/2019 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 części. dostawy nowy termin 2019-08-14; stary termin 2019-08-07
AZP/261/D/31/TZ/CBI PLUS/4/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-08-20
AZP/261/D/29/TZ/PSZ/3/2019 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dostawy 2019-07-23
AZP/261/D/28/TZ/CBI PLUS/6/2019 Dostawa zautomatyzowanego systemu biobankowania, oprzyrządowania LN2 wraz z adaptacją infrastruktury laboratoryjnej dostawy 2019 -11-26 nowy termin ;2019-11-14 stary termin
AZP/261/D/27/TZ/CBI PLUS/3/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-08-19
AZP/261/D/24/TZ/CSM15/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - 3 części. dostawy 2019-06-25
AZP/261/D/23/TZ/CBI PLUS/2/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Zakładu Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego dostawy 2019-08-22
AZP/261/D/21/TZ/CBI PLUS/1/2019 Dostawa urządzenia - System do mikrodysekcji 1 szt. dostawy 2019-07-12
AZP/261/D/20/TZ/A12/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2019-06-18

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia