Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/39/AZ-231/4/MEBLE-1/2017 Przetarg nieograniczony na: dostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części dostawy 2017-06-14
AZP/261/D/4/AZ-231/0/41/1/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 13 części dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2017-03-08 nowy termin 2017-03-10
AZP/261/D/40/TIN/USK/ZP/110/2017 Dostawa urządzeń medycznych, z podziałem na cztery części, dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-07-27
AZP/261/D/41/TZ-231/0/41/12/2017 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 65 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB dostawy nowy termin: 2017-08-16 stary termin: 2017-08-11 stary termin: 2017-08-08
AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/111/2017 Dostawa aparatury okulistycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-03
AZP/261/D/43/TIN/USK/ZP/112/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego oraz walizek reanimacyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-21 - nowy termin, 2017-08-04 - stary termin
AZP/261/D/44/TIN/USK/ZP/113/2017 Dostawa asortymentu do przewożenia materiału skażonego do Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, w podziale na trzy części. dostawy 2017-08-07
AZP/261/D/45/AI/CSM12/2017 Dostawa i instalacja sprzętu multimedialnego i serwera na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych w Białymstoku, z podziałem na 3 części dostawy 2017-08-18
AZP/261/D/46/TZ/CSM13/2017 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 7 części. dostawy 2017-09-18
AZP/261/D/47/TIN/231/M1/2017 Przetarg nieograniczony na: dostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części dostawy 2017-08-08

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne