Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/36/TIN/USK/ZP/134/2018 Dostawa narzędzi i urządzeń stosowanych w neurochirurgii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-06-08 - nowy termin, 2018-05-24 - stary termin
AZP/261/D/37/TZ-231/0/41/5/2018 Dostawa myszy laboratoryjnych do celów naukowo – badawczych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2018-05-25
AZP/261/D/38/TIN/USK/ZP/108/2017 Dostawa różnych inkubatorów oraz urządzeń urologicznych, z podziałem na cztery części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2017-07-20 - nowy termin, 2017-07-10 - stary termin
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/4/TZ/A1/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 5 części. dostawy 2018-02-22
AZP/261/D/40/TIN/USK/ZP/110/2017 Dostawa urządzeń medycznych, z podziałem na cztery części, dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-07-27
AZP/261/D/40/TIN/USK/ZP/135/2018 Dostawa chłodziarki laboratoryjnej, zamrażarki niskotemperaturowej oraz kalorymetru do UniwersyteckiegoSzpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2018-07-16
AZP/261/D/41/TZ/A8/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2018-07-19
AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/111/2017 Dostawa aparatury okulistycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-03
AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/136/2018 Dostawa aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2018-08-06 - nowy termin, 2018-07-27 - stary termin, 2018-07-18 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne