Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.48.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2020-08-19
AZP.25.1.49.2020 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na siedem części. dostawy 2020-07-30
AZP.25.1.51.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-09-22
AZP.25.1.52.2020 sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2020-08-11
AZP.25.1.53.2020 Dostawa materiałów stomatologicznych, ceramiki stomatologicznej, drobnego sprzętu stomatologicznego, materiałów protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. dostawy 2020-08-20
AZP.25.1.54.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem: termocykler–2 szt. dostawy 2020-09-08
AZP.25.1.55.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 14 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-08-21- pierwotny termin, nowy termin 2020-08-25
AZP.25.1.56.2020 Dostawa nowych polskich książek drukowanych i polskich czasopism drukowanych, i w wersji elektronicznej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy 2020-08-31
AZP.25.1.57.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2020-10-01
AZP.25.1.58.2020 Dostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy nowy termin- 2020-10-30; stary termin - 2020-10-22; stary termin - 2020-10-12; stary termin - 2020-09-29; stary termin - 2020-09-18

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia