Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/73/TIN/USK/ZP/121/2017 Dostawa aparatury medycznej do diagnostyki i terapii do Uniwersyteckiego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-01-23 nowy termin, 2018-01-09 stary termin, 2017-12-18 - stary termin
AZP/261/D/70/AZ-231/4/MEBLE-2/2017 Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części dostawy 2017-11-06
AZP/261/D/68/TZ/A12/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-11-06
AZP/261/D/65/TIN/USK/ZP/120/2017 Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2017-12-04 - nowy termin, 2017-11-27 - stary termin, 2017-11-14 - stary termin
AZP/261/D/64/TZ/A11/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-11-09
AZP/261/D/64/TIN/USK/ZP/139/2018 DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO I SZAF SZATNIOWYCH DO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. dostawy 2018-10-09
AZP/261/D/63/TZ/A14/2018 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 5 części dostawy 2018-10-31
AZP/261/D/63/TIN/USK/ZP/119/2017 Dostawa aparatury do intensywnego nadzoru i intensywnej terapii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-12-01 - nowy termin, 2017-11-20 - stary termin, 2017-11-09 - stary termin
AZP/261/D/62/TZ-231/6/3/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i kolumn chromatograficznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2018-10-10
AZP/261/D/62/TIN/USK/ZP/118/2017 Dostawa aparatury okulistycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dwie części. dostawy 2017-11-17 - nowy termin, 2017-11-08 - stary termin, 2017-11-06 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne