Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoriasortuj rosnąco Termin składania ofert
AZP/261/D/41/TZ/CBI PLUS/11/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń idostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem dostawy 2019-09-23
AZP/261/D/37/TKE-073/15/2019 Dostawa energii elektrycznej dostawy nowy termin - 2019-09-23; stary termin - 2019-09-16
AZP/261/D/44/TZ/CBI PLUS/9/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2019-10-23
AZP/261/D/47/TZ/CBI PLUS/14/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części dostawy 2019-10-22
AZP/261/D/48/TZ/A17/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem - 6 części dostawy 2019-10-25
AZP/261/D/51/TZ-231/4/5/2019 Dostawa kolumn chromatograficznych, kuwet polistyrenowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wagi proszkowej, wagi analitycznej, endometru, breloków ratowniczych z podziałem na 24 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-10-07
AZP/261/D/50/TZ/CBI PLUS/15/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-12
AZP/261/D/53/TZ/CBI PLUS/18/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części: dostawy 2019-10-31
AZP/261/D/52/TZ/CBI PLUS/17/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-22
AZP/261/D/55/TZ-231/0/41/7/2019 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 36 części. dostawy 2019-10-11

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia