Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.32.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2020-06-22
AZP.25.1.33.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 15 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2020-06-09
AZP.25.1.34.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 17 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-07-06
AZP.25.1.35.2020 Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2020-06-04
AZP.25.1.36.2020 Dostawa klimatyzatora w układzie multi 2:1, klimatyzatora w układzie sumaltanicznym i klimatyzatora do pomieszczenia laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na trzy części dostawy 2020-07-06 nowy termin, 2020-07-02 stary termin
AZP.25.1.38.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 39 części. dostawy 2020-07-24
AZP.25.1.39.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 45 części dostawy 2020-07-14
AZP.25.1.40.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-07-14
AZP.25.1.41.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-07-23
AZP.25.1.42.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-08-04

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne