Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/48/TZ-231/0/41/13/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, płytki platynowej, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 18 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2017-09-12
AZP/261/D/49/TIN/USK/ZP/117/2017 Dostawa asortymentu do przewożenia materiału skażonego do Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem,zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, w podziale na trzy części. dostawy 2017-11-10 - nowy termin, 2017-10-31 - stary termin
AZP/261/D/51/TIN/USK/ZP/91/2016 Dostawa monitorów czynności życiowych, urządzeń transportowych do monitorowania pacjenta, defibrylacji / kardiowersji i stymulacji elektrycznej serca oraz stacji monitorowania telemetrycznego z wyposażeniem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2016-08-29 - zmiana terminu, stary termin 2016-08-19, stary termin 2016-07-27
AZP/261/D/51/TZ-231/0/41/14/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 8 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2017-09-19
AZP/261/D/52/TIN/USK/ZP/92/2016 Dostawa mebli medycznych i osprzętu do gazów medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2016-07-22 - zmiana terminu, stary termin 2016-07-14, stary termin 2016-07-06
AZP/261/D/54/TIN/USK/ZP/114/2017 Dostawa mebli medycznych i urządzeń wspomagających terapię do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na siedem części. dostawy 2017-12-06 - nowy termin, 2017-11-24 - stary termin, 2017-11-15 - stary termin, 2017-10-24 - stary termin,
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/115/2017 Dostawa diagnostycznych urządzeń medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2017-11-28 - nowy termin, 2017-11-16 - stary termin, 2017-11-13 - stary termin, 2017-10-23 - stary termin
AZP/261/D/55/TIN/USK/ZP/93/2016 Dostawa aparatury medycznej dla Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UniwersytetuMedycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na siedem części dostawy 2016-11-18 - nowy termin, stary termin 2016-11-09, stary termin 2016-10-18, stary termin 2016-10-06, stary termin 2016-09-19, stary termin 2016-08-23
AZP/261/D/57/AI/P/3/2017 Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części dostawy nowy termin 2017-09-22, stary termin 2017-09-21
AZP/261/D/59/TIN/USK/ZP/116/2017 Dostawa wyposażenia meblowego dla Administracji oraz Archiwum do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-10-30 nowy termin, 2017-10-20 stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne