Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/28/TIN/USK/ZP/106/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniemi uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-05-24 - nowy termin, 2017-05-11 - stary termin
AZP/261/D/3/TIN/USK/ZP/103/2017 Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziesięć części. dostawy 2017-04-11 - nowy termin, 2017-03-22 - stary termin, 2017-03-07 - stary termin
AZP/261/D/3/TZ-231/1/8/4/1/2018 Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2018-01-23
AZP/261/D/30/TZ-231/3/3/2018 Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby UMB dostawy 2018-05-17 nowy termin; 2018-05-10 stary termin
AZP/261/D/31/TZ/CSM/M1/2018 Dostawa wyposażenia meblowego oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej UMB wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy nowy termin - 2018-06-05; stary termin - 2018-05-25
AZP/261/D/32/TZ/CSM1/2018 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 7 części dostawy 2018-05-25
AZP/261/D/33/TZ-231/4/MEBLE-1/2018 Dostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy 2018-05-07
AZP/261/D/34/TIN/USK/ZP/107/2017 Dostawa aparatury okulistycznej i innych urządzeń medycznych, z podziałem na 9 części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy nowy termin 2017-06-30; stary termin 2017-06-26; stary termin 2017-06-09
AZP/261/D/34/TZ/PSZ1/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części. dostawy 2018-05-28
AZP/261/D/35/TZ-231/0/41/4/2018 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, akcesoriów i kolumn do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 78 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy stary termin: 2018-05-29, stary termin: 2018-06-08, nowy termin: 2018-06-12

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne