Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/29/TZ/CSM11/2017 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2017-06-08
AZP/261/D/3/TIN/USK/ZP/103/2017 Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziesięć części. dostawy 2017-04-11 - nowy termin, 2017-03-22 - stary termin, 2017-03-07 - stary termin
AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/8/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, wagi, wytrząsarki, łaźni wodnej, kolumny chromatograficznej, aparatury i części do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 35 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2017-04-21
AZP/261/D/32/TZ/A5/2017 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 6 części. dostawy 2017-06-02
AZP/261/D/33/AZ-231/0/41/10/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, diety kontrolnej i bogatotłuszczowej, z podziałem na 11 części dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2017-06-07
AZP/261/D/34/TIN/USK/ZP/107/2017 Dostawa aparatury okulistycznej i innych urządzeń medycznych, z podziałem na 9 części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy nowy termin 2017-06-30; stary termin 2017-06-26; stary termin 2017-06-09
AZP/261/D/35/TZ/A6/2017 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 8 części dostawy 2017-07-07 nowy termin, 2017-06-29 stary termin
AZP/261/D/36/TZ-231/0/41/11/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, aparatury i części, kolumn, kolumn chromatograficznych, kuwety grafitowej z podziałem na 33 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2017-07-19
AZP/261/D/37/AI-073/02/2017 Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego wraz z wykonaniem produkcji filmowej, dźwiękowej oraz „Wirtualnej wycieczki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3: Ochrona dziedzictwa kulturowego, tytuł projektu: „Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku” dostawy 2017-08-10
AZP/261/D/38/TIN/USK/ZP/108/2017 Dostawa różnych inkubatorów oraz urządzeń urologicznych, z podziałem na cztery części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2017-07-20 - nowy termin, 2017-07-10 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne