Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/67/TZ/A20/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2019-11-29
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/69/TZ-231/1/3/D/2019 Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części dostawy 2019-12-09
AZP/261/D/72/TZ/CBI PLUS/19/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2020-01-31
AZP/261/D/73/TIN/TZ/231/9/M2/2019 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego i drobnego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części dostawy 2020-01-03
AZP/261/D/8/TZ-231/4/2/2019 Kolumny chromatograficzne, waga precyzyjna, kuwety grafitowe, mieszadło magnetyczne, drobny sprzęt laboratoryjny z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-04-15
Nr sprawy: AZP.25.1.13.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-04-07

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia