Postępowania wszczęte przed 01.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia