Numer sprawy Przedmiot zamóweieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/75/TZ-231/4/MEBLE-3/2018 Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy nowy termin 2018-12-01; stary termin 2018-11-29
AZP/261/D/47/TZ-231/0/41/7/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, kolumn, maty dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2018-08-24
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/65/TZ/A15/2018 Dostawa zestawu do analizy opartego o spektrometr masowy z wysoko sprawnym chromatografem cieczowym wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2018-10-12
AZP/261/D/74/TZ-231/6/4/2018 Drobny sprzęt laboratoryjny, kolumny chromatograficzne, zestawy okulistyczne, stadiometr, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2018-10-31
AZP/261/D/35/TZ-231/0/41/4/2018 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, akcesoriów i kolumn do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 78 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy stary termin: 2018-05-29, stary termin: 2018-06-08, nowy termin: 2018-06-12
AZP/261/D/72/TZ-231/5/PB/2018 Sukcesywne dostawy papieru ksero oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części. dostawy nowy termin 2018-11-09, stary termin 2018-11-06
AZP/261/D/78/TZ-231/2/2/2018 sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych dostawy 2018-12-20
AZP/261/D/59/TZ/PSZ/2/2018 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem, wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego. dostawy nowy termin - 2018-12-11; stary termin - 2018-12-03; stary termin - 2018-11-16; stary termin - 2018-11-05, stary termin -2018-10-18

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne