Numer sprawy Przedmiot zamóweienia Kategoriasortuj malejąco Termin składania ofert
AZP/261/D/70/AI/P/05/2018 Dostawa licencji bazy danych EndNote Volume wraz z kursem e-learningowym EndNote:Starter (300 użytkowników) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy nowy termin 2018-11-23; stary termin 2018-11-21
AZP/261/D/69/TZ/A16/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/73/TZ/A18/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 4 części dostawy 2018-10-31
AZP/261/D/72/TZ-231/5/PB/2018 Sukcesywne dostawy papieru ksero oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części. dostawy nowy termin 2018-11-09, stary termin 2018-11-06
AZP/261/D/74/TZ-231/6/4/2018 Drobny sprzęt laboratoryjny, kolumny chromatograficzne, zestawy okulistyczne, stadiometr, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2018-10-31
AZP/261/D/66/AI/P/05/2018 Dostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz projektorów multimedialnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białystoku, z podziałem na pięć części dostawy nowy termin 2018-11-09, stary termin 2018 -11-07; stary termin 2018-11-05
AZP/261/D/76/BG/1/2018 Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2019 roku oraz dostawa bazy ClinicalKey i dostawa bazy AccessMedicine, z podziałem na 11 części dostawy nowy termin 2018-11-29; stary termin 2018-11-28
AZP/261/D/75/TZ-231/4/MEBLE-3/2018 Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. dostawy nowy termin 2018-12-01; stary termin 2018-11-29
AZP/261/D/78/TZ-231/2/2/2018 sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych dostawy 2018-12-20

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne