Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.22.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 7 części dostawy 2020-05-18
AZP.25.1.23.2020 Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na trzy części na potrzeby UMB: Część 1 – Filtry powietrza, Część 2 – Filtry powietrza, Część 3 – Materiały instalacyjno-sanitarne. dostawy 2020-05-21
AZP.25.1.24.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2020-05-14
AZP.25.1.25.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-06-16
AZP.25.1.26.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2020-06-10
AZP.25.1.27.2020 Dostawa i instalacja wolnostojącej serwerowni kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowe oraz dostawa, instalacja i uruchomienie serwerów obliczeniowych z systemem archiwizacji danych, urządzeń komunikacyjnych w wolnostojącej serwerowni kontenerowej dostawy 2020-07-24 nowy termin; 2020-07-17 stary termin; 2020-07-02 stary termin; 2020-06-23 stary termin; 2020-06-10 stary termin; 2020-05-27 stary termin; 2020-05-19 stary termin
AZP.25.1.28.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 2 części dostawy nowy termin - 2020-05-25; stary termin - 2020-05-22
AZP.25.1.29.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części: dostawy 2020-06-10
AZP.25.1.30.2020 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy nowy termin 2020-06-08, stary termin 2020-05-28
AZP.25.1.31.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dlazakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-06-18

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne