Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/34/TIN/USK/ZP/107/2017 Dostawa aparatury okulistycznej i innych urządzeń medycznych, z podziałem na 9 części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy nowy termin 2017-06-30; stary termin 2017-06-26; stary termin 2017-06-09
AZP/261/D/36/TZ-231/0/41/11/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, aparatury i części, kolumn, kolumn chromatograficznych, kuwety grafitowej z podziałem na 33 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2017-07-19
AZP/261/D/38/TIN/USK/ZP/108/2017 Dostawa różnych inkubatorów oraz urządzeń urologicznych, z podziałem na cztery części, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2017-07-20 - nowy termin, 2017-07-10 - stary termin
AZP/261/D/40/TIN/USK/ZP/110/2017 Dostawa urządzeń medycznych, z podziałem na cztery części, dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-07-27
AZP/261/D/41/TZ-231/0/41/12/2017 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 65 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB dostawy nowy termin: 2017-08-16 stary termin: 2017-08-11 stary termin: 2017-08-08
AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/111/2017 Dostawa aparatury okulistycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-03
AZP/261/D/43/TIN/USK/ZP/112/2017 Dostawa drobnego wyposażenia medycznego oraz walizek reanimacyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2017-08-21 - nowy termin, 2017-08-04 - stary termin
AZP/261/D/44/TIN/USK/ZP/113/2017 Dostawa asortymentu do przewożenia materiału skażonego do Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, w podziale na trzy części. dostawy 2017-08-07
AZP/261/D/45/AI/CSM12/2017 Dostawa i instalacja sprzętu multimedialnego i serwera na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych w Białymstoku, z podziałem na 3 części dostawy 2017-08-18
AZP/261/D/47/TIN/USK/ZP/90/2016 Dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziewięć części. dostawy 2016-08-05 - nowy termin, stary termin - 2016-07-18

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne