Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/19/AI/P/1/2017 Dostawy sukcesywne oprogramowania w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty podpisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited dostawy 2017-03-29
AZP/261/D/19/TZ-231/6/2/2018 Dostawa kolumn chromatograficznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 21 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2018-04-30
AZP/261/D/2/TIN/USK/ZP/102/2017 Dostawa echokardiografu, echokardiografów przenośnych i przenośnego urządzenia do badań naczyniowych metodą Dopplera do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części (w wyniku zmiany treści SIWZ). dostawy 2017-03-13 - nowy termin, 2017-03-08 - stary termin, 2017-02-24 - stary termin
AZP/261/D/20/AI/P/02/2018 Dostawa serwera w ramach projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” dostawy 2018-05-07
AZP/261/D/21/TZ/LG4/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2018-05-08
AZP/261/D/22/TZ-231/2/13/10/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2018-04-03
AZP/261/D/24/TZ-231/1/8/4/2018 Sukcesywne dostawy fartuchów ochronnych i roboczych na potrzeby UMB. dostawy 2018-04-20
AZP/261/D/25/TZ/A5/2018 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 7 części. dostawy 2018-05-17, nowy termin 2018-05-29
AZP/261/D/26/TZ/A6/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy nowy termin: 2018-05-21, stary termin: 2018-05-17;
AZP/261/D/27/TZ/A7/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2018-05-23

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne