Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/18/TZ-231/0/41/6/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i kolumn chromatograficznych, z podziałem na 8 części dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2017-03-24
AZP/261/D/19/AI/P/1/2017 Dostawy sukcesywne oprogramowania w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty podpisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited dostawy 2017-03-29
AZP/261/D/2/TIN/USK/ZP/102/2017 Dostawa echokardiografu, echokardiografów przenośnych i przenośnego urządzenia do badań naczyniowych metodą Dopplera do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części (w wyniku zmiany treści SIWZ). dostawy 2017-03-13 - nowy termin, 2017-03-08 - stary termin, 2017-02-24 - stary termin
AZP/261/D/20/TZ-231/0/41/7/2017 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i Sond AFM do celów naukowo – badawczych, z podziałem na 13 części dla Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2017-04-27
AZP/261/D/21/TZ/A7/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części: Część 1 -Aplikator automatyczny do przygotowywania filmów orodyspersyjnych z przystawką; Część 2 - Barwiarka; Część 3 - Homogenizator ultradźwiękowy dostawy 2017-07-27
AZP/261/D/23/TZ-231/0/41/9/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Cambridge Isotope Lab., do celów naukowo-badawczych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB. dostawy 2017-04-07
AZP/261/D/25/TZ231/5/PB/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych dostawy 2017-05-12
AZP/261/D/26/TZ-231/2/2/2017 Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2017-04-20
AZP/261/D/27/TIN/TZ/231/A4/2017 Dostawa materiałów stomatologicznych na potrzeby UMB z podziałem na 3 części dostawy 2017-04-11
AZP/261/D/28/TIN/USK/ZP/106/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniemi uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-05-24 - nowy termin, 2017-05-11 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne