Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/66/AI/P/05/2018 Dostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz projektorów multimedialnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białystoku, z podziałem na pięć części dostawy nowy termin 2018-11-09, stary termin 2018 -11-07; stary termin 2018-11-05
AZP/261/D/65/TZ/A15/2018 Dostawa zestawu do analizy opartego o spektrometr masowy z wysoko sprawnym chromatografem cieczowym wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2018-10-12
AZP/261/D/64/TIN/USK/ZP/139/2018 DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO I SZAF SZATNIOWYCH DO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. dostawy 2018-10-09
AZP/261/D/63/TZ/A14/2018 Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 5 części dostawy 2018-10-31
AZP/261/D/62/TZ-231/6/3/2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i kolumn chromatograficznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2018-10-10
AZP/261/D/59/TZ/PSZ/2/2018 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem, wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego. dostawy nowy termin - 2018-12-11; stary termin - 2018-12-03; stary termin - 2018-11-16; stary termin - 2018-11-05, stary termin -2018-10-18
AZP/261/D/47/TZ-231/0/41/7/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, kolumn, maty dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2018-08-24
AZP/261/D/42/TIN/USK/ZP/136/2018 Dostawa aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2018-08-06 - nowy termin, 2018-07-27 - stary termin, 2018-07-18 - stary termin
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/35/TZ-231/0/41/4/2018 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, akcesoriów i kolumn do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 78 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy stary termin: 2018-05-29, stary termin: 2018-06-08, nowy termin: 2018-06-12

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne