Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/97/TIN/SWI/231/A25/2016 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 2 części. dostawy 2017-01-17
AZP/261/D/96/TIN/SWI/CSM4/2016 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2017-03-07, nowy termin 2017-03-10
AZP/261/D/93/TIN/SWI/CSM5/2016 Dostawa wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy nowy termin 2017-02-10; stary termin 2017-01-26
AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/3/2017 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, diety kontrolnej i bogatotłuszczowej, kolumn chromatograficznych, wytrząsarek, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 23 części dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB. dostawy nowy termin 2017-03-27, stary termin 2017-03-24
AZP/261/D/8/AZ-231/1/8/4/1/2017 Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy nowy termin - 2017-03-28; stary termin -2017-03-21
AZP/261/D/79/TIN/USK/ZP/99/2016 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2016-11-14 - nowy termin, 2016-11-08 - stary termin
AZP/261/D/78/TIN/USK/ZP/98/2016 Dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniemoraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na osiem części. dostawy 2016-11-15
AZP/261/D/73/TIN/USK/ZP/97/2016 Dostawa monitorów czynności życiowych, urządzeń transportowych do monitorowania pacjenta, defibrylacji / kardiowersji i stymulacji elektrycznej serca oraz stacji monitorowania telemetrycznego z wyposażeniem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2016-11-10 nowy termin, 2016-10-21 stary termin, 2016-10-10 stary termin
AZP/261/D/7/TIN/SWI/231/A1/2017 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 5 części dostawy 2017-03-21 nowy termin 2017-04-03
AZP/261/D/68/TZ/A12/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-11-06

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne