Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/9/TZ/A3/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2018-03-15
AZP/261/D/88/TIN/USK/ZP/128/2017 Dostawa aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na pięć części. dostawy 2018-03-12 - nowy termin, 2018-02-27 - stary termin, 2018-02-15 - stary termin
AZP/261/D/87/TZ-231/0/41/17/2017 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i kolumn chromatograficznych do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB dostawy 2018-01-31
AZP/261/D/86/TZ/LG2/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 9 części dostawy 2018-01-31, nowy termin 2018-02-14
AZP/261/D/85/TIN/USK/ZP/127/2017 Dostawa platformy do analizy mikromacierzy oligonukleotydowych i białkowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2018-01-18
AZP/261/D/83/TZ-231/0/41/16/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, wytrząsarki, lokalizatora, rotatora, do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 19 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2018-01-12
AZP/261/D/82/LG3/2017 Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 8 części. dostawy 2018-02-06 nowy termin 2018-02-15
AZP/261/D/81/TIN/USK/ZP/126/2017 Dostawa ultrasonografów do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na pięć części. dostawy 2018-02-19 - nowy termin, 2018-02-14 - stary termin, 2018-01-30 - stary termin, 2018-01-11- stary termin
AZP/261/D/80/LG1/2017 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 7 części dostawy 2018-02-05 nowy termin 2018-02-13
AZP/261/D/8/TZ-231/6/1/2018 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 8 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2018-03-07

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne