Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.7.2020 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego. dostawy 2020-03-26
AZP/261/D/29/TZ/PSZ/3/2019 Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dostawy 2019-07-23
AZP.25.1.20.2020 Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: - część 1 – dostawa środków czystości, - część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego. dostawy 2020-05-29
AZP.25.1.72.2020 Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowych, lateksowych, nitrylowych i winylowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przez okres sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. dostawy 2020-10-15
AZP.25.1.52.2020 sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2020-08-11
AZP.25.1.19.2020 Sukcesywne dostawy papieru ksero oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: Część 1: Dostawa papieru ksero, Część 2: Dostawa artykułów biurowych dostawy 2020-05-15
AZP.25.1.21.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 7 Części dostawy 2020-04-09
AZP.25.1.83.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych klinik i zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 6 części dostawy 2021-01-14
AZP.25.1.39.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 45 części dostawy 2020-07-14
AZP.25.1.38.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 39 części. dostawy 2020-07-24

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia