Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.57.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2020-10-01
AZP.25.1.31.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dlazakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-06-18
AZP.25.1.47.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 13 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2020-08-12
AZP.25.1.55.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 14 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-08-21- pierwotny termin, nowy termin 2020-08-25
AZP.25.1.76.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 17 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-11-17 nowy termin 2020-11-20
AZP.25.1.87.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 17 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2021-01-29
AZP.25.1.34.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 17 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2020-07-06
AZP/261/D/37/TKE-073/15/2019 Dostawa energii elektrycznej dostawy nowy termin - 2019-09-23; stary termin - 2019-09-16
AZP.25.1.37.2020 Dostawa Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej i maseczek ochronnych z filtrem na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części. dostawy 2020-07-29
AZP.25.1.67.2020 DOSTAWA JEDNOLITEJ PLATFORMY APLIKACYJNO-TECHNOLOGICZNEJ (JPAT) DLA POTRZEB UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU dostawy nowy termin - 2020-11-06; stary termin - 2020-11-03

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia