Numer sprawy Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/56/TZ-231/6/3/2019 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celównaukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 25 części dostawy 2019-10-16
AZP/261/D/62/TZ-231/6/4/2019 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części. dostawy 2019-11-26 nowy termin; 2019-11-22 stary termin ;2019-11-19 stary termin
AZP.25.1.23.2020 Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na trzy części na potrzeby UMB: Część 1 – Filtry powietrza, Część 2 – Filtry powietrza, Część 3 – Materiały instalacyjno-sanitarne. dostawy 2020-05-21
AZP.25.1.82.2020 Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2020-12-14
AZP.25.1.74.2020 Sukcesywne dostawy maseczek ochronnych 3-warstwowych, jednorazowych, niejałowych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przez okres: od daty podpisania umowy do 30.06.2021r. dostawy 2020-11-03
AZP.25.1.73.2020 sukcesywne dostawy materiałów higienicznych i opatrunkowych, przez okres 24 miesięcy, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części - część 1 – dostawa materiałów higienicznych, - część 2 – dostawa materiałów opatrunkowych. dostawy 2020-10-30
AZP.25.1.35.2020 Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy 2020-06-04
AZP.25.1.80.2020 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych i drobnych narzędzi stomatologicznych na potrzeby Zakładów Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części. dostawy 2020-12-10
AZP/261/D/55/TZ-231/0/41/7/2019 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 36 części. dostawy 2019-10-11
AZP.25.1.38.2020 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 39 części. dostawy 2020-07-24

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia