Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoriasortuj malejąco Termin składania ofert
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/3/TZ-231/4/1/2019 Dostawa drobnego sprzętu i aparatury laboratoryjnej, odczynników, kolumn chromatograficznych, filtrów, butelek z podziałem na 12 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2019-02-27
AZP/261/D/8/TZ-231/4/2/2019 Kolumny chromatograficzne, waga precyzyjna, kuwety grafitowe, mieszadło magnetyczne, drobny sprzęt laboratoryjny z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-04-15
AZP/261/D/10/TZ/A7/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem orazdostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2019-05-19
AZP/261/D/11/TZ/A8/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - z podziałem na 4 części dostawy 2019-04-30
AZP/261/D/12/TZ/A10/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2019-05-10
AZP/261/D/14/TZ-231/4/3/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, kolumn chromatograficznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego z podziałem na 12 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2019-04-19
AZP/261/D/13/TZ/A9/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2019-05-16
AZP/261/D/15/TIN.213.PB.16.2019 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego i medycznego do jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części dostawy 2019-04-29

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne