Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/2/TZ/A4/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-03-13, nowy termin 2019-03-22
AZP/261/D/3/TZ-231/4/1/2019 Dostawa drobnego sprzętu i aparatury laboratoryjnej, odczynników, kolumn chromatograficznych, filtrów, butelek z podziałem na 12 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych. dostawy 2019-02-27
AZP/261/D/38/TZ-231/0/41/6/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn, elektrod, zasilacza, wag, drobnej aparatury, pH-metra dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2018-07-10
AZP/261/D/4/TKE-073/2/2019 Dostawa energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy 2019-03-08
AZP/261/D/5/TZ-231/1/8/4/1/2019 Sukcesywne dostawy masek chirurgicznych, okularów ochronnych i ubrań ochronnych Scrubs na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części: Część 1: Dostawa masek chirurgicznych Część 2: Dostawa okularów ochronnych Część 3: Dostawa ubrań ochronnych Scrubs dostawy 2019-02-05
AZP/261/D/6/TZ/A5/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem - z podziałem na 4 części dostawy 2019-03-07
AZP/261/D/64/TIN/USK/ZP/139/2018 DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO I SZAF SZATNIOWYCH DO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. dostawy 2018-10-09
AZP/261/D/68/TZ-231/0/41/9/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 15 części dostawy 2018-10-29
AZP/261/D/7/TZ/A6/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2019-04-01
AZP/261/D/74/TZ-231/6/4/2018 Drobny sprzęt laboratoryjny, kolumny chromatograficzne, zestawy okulistyczne, stadiometr, z podziałem na 7 części dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych dostawy 2018-10-31

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne