Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/104/TIN/USK/ZP/100/2016 Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem oraz pedobarografu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na dwie części. dostawy 2017-02-16 nowy termin, 2017-02-02- stary termin
AZP/231/D/94/TIN/SWI/CSM2/2016 Dostawa wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawa instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy 2017-03-14, nowy termin: 2017-03-28
AZP/261/D/1/TIN/USK/ZP/101/2017 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2017-03-06 - nowy termin, 2017-02-23 - stary termin
AZP/261/D/101/TIN/SWI/CSM8/2016 Dostawa zestawu wyposażenia umożliwiającego odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki (np. ulica, mieszkanie oraz różnych warunków środowiskowych) wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem. dostawy 2017-01-31
AZP/261/D/103/TIN/SWI/231/A26/2016 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części dostawy 2017-02-02
AZP/261/D/11/TIN/USK/ZP/104/2017 Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na osiem części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-06-07 - nowy termin, 2017-05-26 - stary termin, 2017-05-10 - stary termin, 2017-04-21 - stary termin
AZP/261/D/14/AGU/ZP/1/2017 Dostawa biletów lotniczych na trasach międzynarodowych dla studentów na staże zagraniczne dostawy 2017-03-13
AZP/261/D/15/TZ-231/1/8/7/2017 Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, zębów, kompozytów stomatologicznych, z podziałem na 4 części, dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB. dostawy 2017-03-14
AZP/261/D/16/TZ-231/0/41/05/2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, masek, sprzętu laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 14 części dla Klinik i Zakładów UMB. dostawy 2017-04-20
AZP/261/D/17/TIN/USK/ZP/105/2017 Dostawa i montaż uchwytów w łazienkach pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem. dostawy 2017-04-20

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne