Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/D/104/TIN/USK/ZP/100/2016 Dostawa unitów stomatologicznych z wyposażeniem oraz pedobarografu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na dwie części. dostawy 2017-02-16 nowy termin, 2017-02-02- stary termin
AZP/261/D/1/TIN/USK/ZP/101/2017 Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na trzy części. dostawy 2017-03-06 - nowy termin, 2017-02-23 - stary termin
AZP/261/D/10/TIN/USK/ZP/130/2018 Dostawa różnego wyposażenia do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego wBiałymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem orazprzeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na cztery części. dostawy 2018-03-26 - nowy termin, 2018-03-15 - stary termin
AZP/261/D/11/TIN/USK/ZP/104/2017 Dostawa różnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na osiem części, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. dostawy 2017-06-07 - nowy termin, 2017-05-26 - stary termin, 2017-05-10 - stary termin, 2017-04-21 - stary termin
AZP/261/D/12/TIN/USK/ZP/132/2018 Dostawa urządzeń terapeutycznych, w tym chirurgicznych, do Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniemi uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-04-12 - nowy termin, 2018-04-05 - stary termin, 2018-03-22 - stary termin
AZP/261/D/13/P/1/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy 2018-02-26
AZP/261/D/14/TZ-231/4/M/1/2018 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części dostawy nowy termin 2018-03-12; stary termin 2018-03-08; stary termin -2018-03-06,
AZP/261/D/16/TZ/A4/2018 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części dostawy 2018-04-24
AZP/261/D/17/TIN/USK/ZP/105/2017 Dostawa i montaż uchwytów w łazienkach pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem. dostawy 2017-04-20
AZP/261/D/18/TIN/USK/ZP/133/2018 Dostawa urządzeń neurochirurgicznych oraz elektrokardiografów do Uniwersyteckiego Szpitala KlinicznegoUniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem iuruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na sześć części. dostawy 2018-06-11 nowy termin, 2018-05-25 stary termin, 2018-05-23 stary termin, 2018-05-04 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne